Regnormen Naturbørnehave

PERSONALET pr. 1. Oktober 2022:

Linnéa

Leder og pædagog med 25års erfaring.


Hanne

Pædagog med 18 års erfaring og naturterapeut, har en del erfaring som social pædagog og har arbejdet meget med børn og unge med udfordringer og særlige behov.

Julie

Pædagomedhjælper

Magdalena

Pædagomedhjælper

Naja

Ung arbejder

BESTYRELSEN

Regnormens bestyrelse består af 4 forældre samt 1 repræsentant fra lokalområdet, da lokalområdets engagement er vigtigt for børnehaven.

Sarah Hjorth Hansen

Bestyrelsesformand Mor til Ludvig og Ellen Mail: sarahhjorth@hotmail.dk

Kenneth Terkildsen

Næstformand

Far til Nynne

Rasmus Tvede Jensen

Bestyrelsesmedlem for lokalområdet

Camilla Marie Moth

Bestyrelsesmedlem
Mor til Victor

Simone L. Hansen

Bestyrelsesmedlem
Mor til Lauge

Rune Holm Skov Greve

Bestyrelsesmedlem
Far til Lucas 

Linnéa Nygård

Leder af børnehaven, referent til bestyrelsesmøderne

SUPPLEANTER I BESTYRELSEN

Kim Klevin

Suppleant

far til Amy

Winnie Bech Hansen

Suppleant

Mor til Mie M

 

LINKS

Link til PDF med regnormens vedtægter:

Link til pdf med referater fra bestyrelsesmøder:

Link til PDF med forretningsordnen:

KONTAKT:

Den Grønne Sponsorvæg

Bliv sponsor i Regnormen Naturbørnehave

© Regnormen Naturbørnehave