Regnormen Naturbørnehave

VENTELISTEPOLITIK

Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret til institutionens pladser. Se eventuelt Regnormens vedtægter. 

Når man skriver sit barn op, betaler man et depositum på 1500kr. Barnets indmeldelse er først gyldig, når depositummet er indbetalt til Børnehaven.

PRISER OG FRIPLADS

Følgende priser er gældende pr. 1. oktober 2020:

Første barn

1.995,00 kr./ pr. måned

Andet barn

1079kr. / pr. måned

Vær opmærksom på, at udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt med et varsel på to måneder til den 1. i en måned jf. §14, stk. 1  i vores vedtægter.


Ved ønske om friplads kontakt da Assens kommunens pladsanvisning på dette link:

AFTAL ET BESØG

KONTAKT:

Den Grønne Sponsorvæg

Bliv sponsor i Regnormen Naturbørnehave

© Regnormen Naturbørnehave